Privacyverklaring
Bodyshape Clinic hecht grote waarde aan jouw privacy. Hierdoor gaat Bodyshape Clinic zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Om je uit te leggen welke persoonsgegevens worden verzameld, wat daarmee wordt gedaan en wat jouw rechten zijn, is deze privacyverklaring opgesteld.

Over Bodyshape Clinic
Bodyshape Clinic is dé kliniek in Amsterdam, waar je terecht kunt voor onder andere Post Operatieve massages, Madero Therapie, Deep Tissue, Face sculpting en Lemon Bottle. Aanvullend verkopen wij diverse cosmetische producten in onze kliniek en via onze website.

Volledige naam : Bodyshape Clinic
Adres : Maasstraat 151, 1079BE Amsterdam
Website : www.bodyshapeclinic.nl
E-mail : info@bodyshapeclinic.nl
Telefoonnr. : +31 (06) 54 36 68 64
KvK-nummer : 82822999
Milana Mendeszoon is de functionaris gegevensbescherming binnen Bodyshape Clinic.
Zij is te bereiken via +31 (06) 54 36 68 64

Jouw persoonsgegevens
Voor de diensten die Bodyshape Clinic aanbiedt, kunnen bepaalde persoonsgegevens van jou nodig zijn. Hieronder vind je een overzicht, welke persoonsgegevens door Bodyshape Clinic kunnen worden verzameld:

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens
Jij bent natuurlijk niet (wettelijk) verplicht jouw persoonsgegevens te verstrekken aan ons. Echter, wanneer je de (benodigde) persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen sommige van onze diensten niet uitgevoerd worden door Bodyshape Clinic voor/ten behoeve van jou.

Voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verzameld
Persoonsgegevens worden niet zomaar verzameld. Dit gebeurt altijd met een reden. Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden, waarvoor Bodyshape Clinic (jouw) persoonsgegevens kan verzamelen:

Gerechtvaardigd belang
Soms hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken.
Marketing: Als jij een dienst van ons afneemt, dan kunnen we jou na het leveren van de dienst benaderen met een aanbod van soortgelijke producten of diensten. Op deze manier kan Bodyshape Clinic groeien en haar naamsbekendheid vergroten. Het gebruik van jouw persoonsgegevens is in dit geval beperkt. Jij hebt bovendien altijd het recht om je af te melden voor dergelijke marketing.

Vorderingen
Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of het voeren van een rechtszaak. Wij hebben in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer wij niet het recht zouden hebben jouw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen, dat wij ons recht niet kunnen halen wanneer jij niet voldoet aan jouw verplichtingen, waardoor onze bedrijfsvoering mogelijk risico loopt.
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang, heb jij het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kun jij doen door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar uw belang in relatie tot de onze. Wanneer jouw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zal hier na jouw bezwaar mee worden gestopt.

Cookies & Statistieken
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via jouw browser op jouw computer worden geplaatst. Bodyshape Clinic maakt gebruik van functionele en technische cookies voor het goed en gebruiksvriendelijk (laten) functioneren van onze website. In dit soort cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Hier is dan ook geen toestemming voor nodig.
Wij gebruiken ook sessie cookies. Hiermee kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Hiermee kunnen wij onze dienst optimaliseren en zoveel mogelijk aanpassen. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.
Op onze website worden geen cookies van andere partijen geplaatst.
Op onze site plaatsen wij ook (eigen gemaakte) video’s, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van het YouTube platform.

Social media
Op de website van Bodyshape Clinic staan Social media knoppen. Door gebruik te maken van deze Social media, deel jij mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in jouw browser. Als jij wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Aanbiedingen en nieuwe diensten van en bij Bodyshape Clinic
Via onze nieuwsbrief (Mailchimp), waarvoor jij je kunt aan- en afmelden en via onze Social media pagina’s die jij kunt liken, houden wij jou graag op de hoogte van onze aanbiedingen en nieuwe diensten.

Delen met derden
Bodyshape Clinic deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, mits dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze derden zijn in ieder geval:

Bewaartermijnen
Gegevens worden bewaard, zo lang als nodig is om de dienstverlening van Bodyshape Clinic te leveren.
Alle gegevens met betrekking tot jouw behandelingen worden door ons zorgvuldig opgeslagen in een persoonlijk dossier. Op verzoek kun je vragen je dossier te vernietigen. Wij zullen echter jouw dossier niet vernietigen, zodra de wet zich tegen vernietiging verzet of wanneer de bewaring van het dossier van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt. Wordt er niet om vernietiging gevraagd, dan worden in ieder geval de opgeslagen medische gegevens steeds voor de minimale duur van 20 jaar bewaard of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een ons als goed hulpverlener voortvloeit. We rekenen steeds vanaf het moment dat de gegevens aangemaakt zijn.
Factuurgegevens (administratie), worden op grond van de wettelijke verplichting zeven (7) jaar bewaard.
Wanneer persoonsgegevens worden verzameld op basis van jouw toestemming, dan worden de persoonsgegevens nog maximaal 1 maand, nadat jij jouw toestemming hebt ingetrokken, bewaard.

Veiligheid website
Bodyshape Clinic houdt de website zo veilig mogelijk. Jouw verbinding met de website is versleuteld middels SSL (secure sockets layer). Daarnaast wordt de website goed onderhouden en regelmatig gescand op kwetsbaarheden om een goede beveiliging te verzekeren.

Jouw rechten
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan jou of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Bodyshape Clinic.
Jij kunt jouw rechten uitoefenen door contact met Bodyshape Clinic op te nemen per telefoon, e-mail of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. We verzoeken je een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we kunnen vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van jouw identiteitsbewijs vragen we je jouw pasfoto, machine-readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken.

Meer informatie over uw rechten
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun jij voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.
Intrekken toestemming
Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming, heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met Bodyshape Clinic op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.
Klachten
Jij hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun jij lezen hoe jij dit moet doen.
Bodyshape Clinic, Privacyverklaring 1.1, oktober 2023.